जथाभावि फोहोर नफालौँ, गाउपालिका स्वच्छ, सफा र सुन्दर राखौँ ।, गाउपालिकालाई बुझाउनु पर्ने कर दस्तुर समयमानै बुझाई जरीबाना बाट बचौँ ।, सडक अवरोध हुनेगरी निर्माण सामाग्री नराखौँ ।, ढलमा अनावश्यक फोहोर नफालौँ, ढललाई बन्द हुन नदिऊँ ।, पाल्तु कुकुरहरु सडकमा नछोडौँ, घरमा नै बाँधेर राखी रेविज विरुद्धको खोप लगाऔँ । , सडक चोकमा होडिङ्गवोर्ड, साईनवोर्ड, व्यानर राख्दा गाउपालिका सँग पूर्व स्वीकृत लिएर मात्र राखौँ । , उद्योग व्यवसाय संचालन गर्दा गाउपालिकाबाट सिफारिस लिएर मात्र संचालन गरौँ । , व्यवसाय संचालन भएपछि गाउपालिकामा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गरि प्रमाण पत्र लिऔँ । , अखाद्य, मिसावटयूक्त खाद्य सामाग्रीहरुको विक्री वितरण तथा प्रयोग नगरौँ । , जन्म, मृत्यू, बसाईसराई, विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता घटना घटेको ३५ दिन भित्रै दर्ता गरि जरिवाना बाट बचौँ । , छतको पानि सडकमा सोझै नझारौँ ।, सडक अधिकार क्षेत्रको लागि घर अगाडि छोडिएको भागमा सेफ्टीट्याङ्की लगाएत कुनै पनि संरचना निर्माण नगरौँ ।, नगरक्षेत्र भित्र जग्गा प्लानिङ्ग गर्दा गाउपालिकाको पूर्व स्वीकृत लिऔँ । , घरनक्शा पास गरि ईजाजन पत्र लिएर मात्र निर्माण कार्य गरौँ । , गाउपालिका क्षेत्रबाट निकृष्ट बालश्रम उन्मूलन कार्यमा सहयोग गरौँ । , सुख्खा मौसममा आगलागिको डर बढी हुने भएकोले आगोजन्य सामग्रीको प्रयोगमा सावधानि अपनाऔँ ।

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
एकडारा गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण ०७८/७९ असार व्यय 07/22/2022 - 22:39 PDF icon एकडारा गाउँपालिकाको आ व २०७८।०७९ को आय व्ययको विवरण.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च महिला विकास तफ्रको व्यय विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 13:46 PDF icon bm.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च पशु तफ्रको कार्यक्रम व्यय विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 13:43 PDF icon bp.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च शिक्षा तफ्रको कार्यक्रम व्यय विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 13:40 PDF icon bs.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च पोषण तफ्रको कार्यक्रम व्यय विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 13:36 PDF icon bph.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च व्यय स्वास्थ्य तफ्रको कार्यक्रम विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 13:31 PDF icon bh.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च आय विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार आय 08/09/2018 - 13:26 PDF icon 1533797867241_b.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च स्वास्थ्य आय विवरण एकडारा गाउँपालिका, महोतरी ७४/७५ असार आय 08/09/2018 - 13:22 PDF icon ah.pdf
आ.व. ०७५/०७५ को खर्च विवरण एकडारा गाउँपालिका महोतरी ७४/७५ असार व्यय 08/09/2018 - 00:14 PDF icon ab1.pdf, PDF icon ab2.pdf, PDF icon ab3.pdf, PDF icon ab4.pdf, PDF icon ab5.pdf